హోమ్

ad_pic

MENTIONBORN గురించి

చైనాలో మేడ్
నవంబర్ 2004 లో విలీనం చేయబడింది, మా వినియోగదారుల కోసం రిటైల్ బోటిక్ భావనలో మొత్తం పరుపు పరిష్కార ప్రదాతగా ఉండాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము….
ad_pic
ఈ రోజు MENTIONBORN పరుపు సింగపూర్ కేవలం కుటుంబంలో వెయ్యి మందికి పైగా ఉత్సాహభరితమైన సిబ్బందిని కలిగి లేదు, కానీ ఇది బహుళ-జాతీయ సమూహ సంస్థలుగా ఎదిగింది మరియు దాని స్థావరాలను అనేక ముఖ్యమైన మార్కెట్లకు విస్తరించింది

దుస్తులు

కేటగిరీలు

వస్త్ర

కేటగిరీలు

భాగస్వామి

 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner